Nordic Fungin logo

Pakuri lisää metsästäsi saatavia tuloja

Pakurin tuotto-odotus

Pakurikaavio

Pakurikaavio kuvaa pakurin tuotto-odotukset. Klikkaa kuvaa suurentaaksesi sitä.

Koivikoiden ensiharvennukset tuottavat harvoin huomattavia tuloja metsänomistajalle alhaisen ainespuun kertymän, kuitupuun matalan hinnan sekä kalliiden korjauskustannusten vuoksi.

Pakuria kannattaa kasvattaa poistettavissa rangoissa, jolloin metsänomistaja maksimoi rahallisen tuoton koivikostaan. Koivukuidun keskiarvoinen hinta on lähivuosina ollut 13 €/m³, tukin 33 €/m³ ja energia rankapuun 6 €/m³.

Pakurin kuivattu kilohinta vaihtelee tällä hetkellä 33–50 euron välillä. Yhdestä koivusta voi saada useamman kilon kuivaa pakuria/sato, jonka jälkeen puu soveltuu vielä polttpuuksi.

Jos siitakkeella infektoitu tukki pystyy tuottamaan noin 0,4 kg sientä metrille, samalla tuottoarviolla laskettuna pakurilla ympätty 20 metriä pitkä koivu voisi tuottaa teoriassa jopa 8 kg pakuria (Vanhanen ym. 2013).

Metsänomistajan sijoituksella 15 €/puu (5 tappia):

Kilohinnan ollessa 35 €/kg ; Kahdesta sadosta saatu 6 kg pakuria tuottaa 210 €/puu (best case scenario). Hinnan ollessa 60 € tuotto-odotus on 360 €/puu.

Yksi puu tuottaa 1,5–6 kg pakuria elinaikansa aikana.

1000 tappia riittää 200:n puuhun, jolloin tuotto-odotus on n. 42 000 €. (35 €/kg) Näin on mahdollista saada 2800 € sijoituksella 500 % tuotto (best case scenario).

5000 tappia riittää 1000 puuhun, jolloin tuotto-odotus on parhaimmillaan n. 360 000 €. (60 €/kg)

Huomioi, että alla olevassa diagrammissa myyntituotosta ei ole vähennetty sadonkorjuun ja kuivauksen aiheuttamia kuluja.

Arvosienten metsäkasvatuksen tuottohintaan vaikuttaa maailman markkinahinta ja sen vaihtelut. Markkinahinta määräytyy käävän sisäänostajien keskiarvohinnasta, johon luonnollisesti vaikuttaa normaalit tekijät kuten kysyntä, tarjonta, tuotteen laatu ja myytävän erän koko.

Markkinahinta voi myös laskea kun tuotanto lisääntyy. Onneksi kysynnän kasvulle ei näy taantumusta, joten tuotannon kasvun vaikutus markkinahintaan ei ole niin jyrkkä.

Suomalainen pakuri on hyvin arvostettu ulkomailla, joten luomulaatuisen suomalaisen pakurin hinta voi hyvinkin vielä nousta. Nordic Fungin asiakkaille toimitetaan kauppojen yhteydessä alkuperäistodistus.

Uskomme että metsänomistajat jotka aloittavat pakurinviljelyn nyt saavat ensimmäiselle sadolle korkean hinnan.

Nordic Fungi tarjoaa myös metsänomistajan täyspalvelun, jossa ymppäämme koivut puolestanne. Korjaamme ja kuivaamme sadon myös palveluna. Täyspalvelusta solmimme aina yksityiskohtaisen hinnan.

Pakurilla on paljon kysyntää

Suomi on edelläkävijä pakurinviljelyssä. Koreaa lukuunottamatta tieteellistä tutkimusta pakurinviljelystä ei muualla maailmassa ole tehty. Viljelymenetelmä on todettu toimivaksi. On hyvin epätodennäköistä, että korvaavaa markkinoita tukkivaa tuotetta Suomen ulkopuolelta ilmestyisi markkinoille. Suomen puhdas luonto on myyntivalttimme.

Suurin osa Venäjältä ulkomaille myydystä pakurista päätyy Aasiaan Japaniin, Kiinaan ja Etelä-Koreaan. Aasian ja etenkin Euroopan ja Yhdysvaltojen markkinoilla on kasvuvaraa. Japanissa ja Etelä-Koreassa pakuri halutaan jalostaa itse, kun taas Euroopassa ja Yhdysvalloissa on paremmat markkinamahdollisuudet jalostetuille pakurivalmisteille (Ruuska, Turunen 2016). Omasta terveydestään huolehtivat kuluttajat ja jatkojalostajat ovat Europpan markkinoiden pääkohderyhmä. Metsänomistaja saa parhaan tuoton pakurista rekisteröimällä metsänsä luomukeruualueeksi.

Mikäli olet kiinnostunut rekisteröimään metsäsi luomukeruualueeksi ole yhteydessä meihin hyvissä ajoin ennen ensimmäistä sadonkorjuuta. Teemme yhteistyötä Youngfour Oy:n / 4H kanssa. Youngfour Oy on toiminut jo 17-vuoden ajan luomukeruu alueiden sertifijoijana.

Alkuperäistodistuksella korkeampi myyntihinta

Nordic Fungin asiakkaille toimitetaan kauppojen yhteydessä alkuperäistodistus, joka helpottaa pakurin myyntiä kansainvälisillä markkinoilla. Ilman alkuperäistodistusta suomalaisesta pakurista voidaan tarjota markkinahintaa huomattavasti pienempää hintaa. Nordic Fungin kautta ostetut pakuritapit käyvät läpi kahdenkertaisen laaduntarkastuksen. Jokainen myymämme sienikanta on myös varmistettu DNA-sekvenssoinnilla, jossa eristämäämme kantaa verrataan geenipankissa olevaan kantaan. Alkuperätodistus toimitetaan asiakkaillemme ymppien yhteydessä. Alkuperätodistusta edellytetään myös sadon myyntivaiheessa, jos ostajana on KÄÄPÄ Forest (ks. seuraava kappale). Nordic Fungi tarjoaa samat sienikannat ja palvelut kuin KÄÄPÄ Forest.

Kysy tarjousta!

Ostotakuu Nordic Fungin sopimusasiakkaille

Nordic Fungi on tehnyt KÄÄPÄ Forestin kanssa yhteistyösopimuksen, jonka myötä KÄÄPÄ Forest sitoutuu ostamaan Nordic Fungin sopimusasiakkaiden pakurisadon. Näin ollen, viljelijällä itsellään ei tarvitse olla myyntikanavaa kasvattamalleen pakurille. Ostotakuu koskee yli hehtaarin tuotantoaloja, jotka ovat sadonkorjuuhetkellä rekisteröityjä luomukeruualueita. Tämä siksi, että luomupakurista saatava hinta on huomattavasti korkeampi kuin ei-luomun. Metsä on kuitenkin helppo hakea luomuun ja siirtymäaika on n. 3 vuotta. Kiirettä haulle ei siis ole. Yllä mainittujen ehtojen täyttyessä KÄÄPÄ Forest sitoutuu maksamaan ostopäivän markkinahinnan (markkinahinta tarkoittaa keskiarvoa viiden suurimman pakuria Suomessa ostavan yrityksen sisäänostohinnasta. Kysy lisää sopimusasiakkuudesta.